Tagarchief: toewijding

ERVAAR ZEVEN STAPPEN NAAR GELUK BIJ KUNDALINI TREE IN HAARLEM

Iedereen wil gelukkig zijn. Maar ben je gelukkig als je krijgt wat je wilt, of als je iets betekent voor een ander? Zit geluk in geven of in nemen? Kundalini Yoga (zoals onderwezen door Yogi Bhajan) gaat uit van zeven stappen naar geluk. Ervaar zeven stappen naar geluk bij Kundalini Tree in Haarlem met krachtige yoga sets en meditaties.

Ervaar zeven stappen naar geluk bij Kundalini Tree in Haarlem
Bosje op Texel
De eerste stap is Toewijding

In elk leven is het de bedoeling dat je bent toegewijd. Toewijding betekent dat je je met hart en ziel inzet. Toewijding geeft je karakter.

De tweede stap is Karakter

Je hebt karakter als al je ‘karakteristieken’ – alles wat bij jou hoort – onder controle zijn. Als er balans is in je doen en laten. Karakter geeft je waardigheid.

De derde stap is Waardigheid

Respecteer en accepteer jezelf onder alle omstandigheden.  Als je je eigen waardigheid (en waarheid) herkent en erkent, respecteren andere mensen jou ook. Waardigheid geeft je de ervaring van het goddelijke in jou.

De vierde stap is Goddelijkheid

Wat is Goddelijkheid? Je oneindige identiteit. Mensen ervaren geen dualiteit in jou, waardoor ze je direct vertrouwen. Ze zijn niet bang voor je. Goddelijkheid geeft je gratie.

De vijfde stap is Gratie

Als er gratie is, dan is er geen afstand tussen mensen. Er is geen verborgen agenda. Gratie geeft je de kracht om jezelf op te offeren, wanneer dat nodig is.

De zesde stap is Kracht om jezelf op te offeren

Je bent in staat om jezelf op te offeren en anderen te verheffen. Je kunt de pijn van een ander dragen. Opoffering geeft je geluk.

De zevende stap is Geluk

Geluk is het resultaat van de ontwikkeling van je bewustzijn en je persoonlijkheid. Als we gelukkig zijn, dan zijn we in staat om voor elkaar te leven. Lees meer over geluk volgens Yogi Bhajan.

Ervaar zeven stappen naar geluk bij Kundalini Tree in Haarlem

In een lessenserie van zeven weken onderzoeken en ervaren we de zeven stappen naar geluk met behulp van krachtige Kundalini Yoga sets en meditaties. Op dinsdagavond 20, 27 maart, 3, 10, 17, 24 april en 1 mei 2018 van 18.30 – 20.00 uur bij. De kosten voor de complete reeks zijn € 84. Een proefles Kundalini Yoga volgen is altijd mogelijk. Kijk voor meer informatie hierover bij rooster en tarieven. Meer informatie over de locatie en contactgegevens lees je hier.

HET PAD NAAR VERLICHTING

Volgens een oud Indiaas verhaal vroeg een jonge leerling zijn leraar hoe ver hij moest reizen om verlichting en zijn ware bestemming te vinden. Zijn leraar spreidde zijn vingers en zei: ‘Je moet de afstand afleggen van het topje van je pink naar je duim. Als je je hand met gespreide vingers op je buik legt met je pink op je navelpunt, dan strekt je duim zich uit naar je hartcentrum. Dit is het pad dat je moet afleggen’.

Energiecentrum
Het navelpunt is niet hetzelfde als de navel. Het is ook niet hetzelfde als het navelchakra oftewel het derde chakra, hoewel daar wel een relatie mee is. Het navelpunt is een belangrijk etherische energiecentrum  en het startpunt van onze 72.000 nadi’s, de energiekanalen in het lichaam. Het is het eerste energiecentrum dat gestimuleerd moet worden om de energie van het bewustzijn te laten stijgen.

Vogelei
Het navelpunt bevindt zich op de schuine denkbeeldige lijn tussen de navel en de onderste ruggenwervel. Dat betekent twee à drie vingers onder je navel, maar dit kan per persoon verschillen. Volgens de oude geschriften heeft het navelpunt de vorm van een vogelei.

Verankeren
Het lichaam beweegt zich om het navelpunt heen. Zwaartekracht heeft altijd invloed op onze houding, of we nu stilzitten of bewegen. Een deel van het lichaam reikt naar de hemel en een ander duwt naar de aarde. Twee tegengestelde bewegingen die elkaar in evenwicht houden. Het navelpunt is het centrum van waaruit we van de ene kant wegduwen en van de andere kant omhoog strekken. Het is het verbindingspunt voor al onze houdingen. We verankeren onszelf via het navelpunt.

Vanuit je navelpunt
Leer daarom om te buigen, draaien, ademen en zelfs communiceren vanuit het navelpunt. Dit is ook het geheim van alle krijgskunsten. Als je de energie vanuit het navelpunt in je handen laat stromen, dan versterk je je helende capaciteiten.

Eigenschappen
Het navelpunt staat in verbinding met derde chakra, dat staat voor wilskracht, toewijding en zelfvertrouwen.

Alle yoga begint bij het navelpunt
Het mag duidelijk zijn: alle yoga begint bij het navelpunt. Bij Kundalini Tree doen we daarom regelmatig oefeningen om het navelpunt te versterken.