Categoriearchief: Yogische filosofie

Is Kundalini Yoga een religie?

Het woord ‘God’, in herkenbare en minder herkenbare varianten, wordt veelvuldig gebruikt in de kundalini yoga. De vraag of kundalini yoga een religie is, komt bij beginnende beoefenaars dan ook zo nu en dan naar boven. Soms wordt deze vraag haastig ontkennend beantwoord.

Toen ik deze vraag ruim 15 jaar geleden zelf stelde aan mijn kundalini yogaleraar, antwoordde zij tot mijn opluchting ook dat kundalini yoga geen religie is. Maar is dat eigenlijk wel terecht?

Natuurlijk heeft religie te lijden onder negatieve beeldvorming. Vanwege intolerantie, onderdrukking, misbruik, het vrezen en aanbidden van een onbewezen opperwezen dat buiten je staat. Maar wat is religie eigenlijk, in de kern? Los van verkeerde interpretatie, manipulatie, datgene wat mensen ervan gemaakt hebben?

Een moeilijke vraag die niet op één manier te beantwoorden is. Er bestaat zelfs geen eenduidige uitleg van de herkomst van het woord religie. Een van de verklaringen is dat ‘religie’ afstamt van het Latijnse woord ‘religare’ wat ‘verbinden’ kan betekenen.

En dat is opvallend.

‘Yoga’ (Sanskriet) betekent letterlijk namelijk ook ‘verbinden’. De verbinding van het individuele (persoonlijke) goddelijke bewustzijn met het universele, goddelijke bewustzijn. Een verbinding die er altijd is en die steeds meer mensen dankzij yoga, meditatie en de wonderlijke tijd waarin we leven kunnen ervaren.

Vanuit die visie is God niet iets buiten je, maar binnenin je, gaat God over jezelf en is God, de goddelijke energie of de oneindige creatieve kracht, tegelijkertijd in alles aanwezig.

Al sinds mensenheugenis zijn er lichtbrengers in allerlei delen van de wereld die deze goddelijke verbinding voelen. Soms al bij geboorte, soms (opnieuw) op latere leeftijd. Rondom de inzichten van enkele van deze mensen zijn in de loop der tijd grote of kleinere religies ontstaan, maar helaas is de essentie van hun boodschap vaak ondergesneeuwd of verloren gegaan.

Is kundalini yoga een religie? Dat hangt ervan af wat je onder religie verstaat. Laten we onszelf bevrijden van het collectieve trauma rondom religie en teruggaan naar de essentie van religie. Vanuit het bewustzijn rondom deze essentie, maakt het niet uit of je in een kerk, tempel, moskee of gurdwara bent, in de bergen wandelt, op je yogamatje zit of een bosbad neemt.

Religie betekent verbinden.
Yoga betekent verbinden.
Leven is verbinden.
Leven is religie.

Leven vanuit verbinding betekent leven vanuit liefde.

Leven is religie
Leven is religie

DANKBAARHEID

Vanmorgen vroeg werd ik wakker van het geluid van iemand die zijn autoruiten aan het krabben was. Ik voelde intense dankbaarheid. Niet omdat ik nog lekker warm in mijn bedje lag, maar om het heerlijke vooruitzicht van een prachtige, koude dag. Toen het licht werd en de zon naar binnen ging schijnen, werd mijn gevoel van dankbaarheid nog groter. Yes!

Elke ochtend

Een dankbaar gevoel is een gelukkig gevoel. Maak er daarom een gewoonte van om elke ochtend als je wakker wordt, aan iets te denken waar je dankbaar voor bent. Zelfs als het niet goed met je gaat, als je veel moeilijkheden hebt of verdriet, is er altijd iets om dankbaar voor te zijn.

Dankbaarheidsspier

In het begin kan dit moeilijk zijn en moet de dankbaarheid misschien van ver komen, zeker als je een slechte nacht hebt gehad. Maar als je elke ochtend stil staat bij je zegeningen, gewoon terwijl je nog in bed ligt, zul je merken dat het steeds gemakkelijker gaat en zelfs een automatisme wordt. Dankbaarheid is als een spier die je kunt trainen.

Attitude of gratitude

Volgens Yogi Bhajan is een ‘attitude of gratitude’ , een ‘houding van dankbaarheid’, de hoogste manier van leven. Hij vond het Engelse woord voor dankbaarheid dan ook prachtig. ‘To be grateful is to be great and to be full—full of greatness’. Meer inspirerende uitspraken van Yogi Bhajan over dankbaarheid vind je hier.

Meditaties en kriya’s

In de Kundalini Yoga bestaan verschillende meditaties om je te helpen dankbaarheid te voelen. Bijvoorbeeld de ‘Attitude of gratitude meditation’. Deze vind je hier. Een fijne oefeningenserie is de ‘Kriya for the Instinctual Self’. Deze kriya balanceert het bekkengebied en de onderste chakra’s, zodat we evenwichtig en stabiel kunnen zijn. Vanuit deze nieuwe balans kunnen we richting geven aan onze instincten, op weg naar een leven vol dankbaarheid.