Welkom

Kundalini Yoga bij Kundalini Tree in Haarlem

Kundalini Tree heeft drie pijlers: Yoga Ontdekken – Kunst Ervaren – Natuur Beleven. Aan de basis van elke pijler staat Kundalini Yoga zoals onderwezen door Yogi Bhajan. Wekelijkse yogalessen vinden plaats in een kleine studio in Haarlem-Noord op dinsdagavond. Workshops Kunst Ervaren en Natuur Beleven vinden incidenteel plaats als themareeks.

Kundalini Yoga in het kort

Kundalini Yoga is een krachtige, actieve vorm van yoga.  Een combinatie van oefeningen en meditatie, inspanning en ontspanning, klank en stilte. Kundalini Yoga is een totaalervaring. Kundalini Yoga helpt om de uitdagingen die het leven soms biedt aan te gaan. Want iedereen kent voor- en tegenspoed. Lees meer over de effecten van Kundalini Yoga.

Yoga van het bewustzijn

Bij Kundalini Yoga ligt de nadruk op het voelen en in beweging brengen van de eigen lichaamsenergie, de energie van het bewustzijn. In essentie gaat het om de verbinding van het individuele bewustzijn met het universele, oneindige bewustzijn.

Oosprong Kundalini Yoga

Kundalini Yoga is vanuit de Sikh traditie doorgegeven. In 1968 is het overgebracht vanuit India naar het westen door Yogi Bhajan (1929-2004), meester in de Kundalini Yoga en Witte Tantra Yoga. Yogi Bhajan zag het als zijn taak om leraren op te leiden. In 1969 heeft hij 3HO opgericht: de Healthy, Happy, Holy Organization. Een non-profit organisatie die als doel heeft de lessen en levensstijl van Kundalini Yoga uit te dragen.

 

Kundalini Tree logo, Kundalini Yoga Haarlem

Kundalini Tree is aangesloten bij Bewust Haarlem